Daily Archives: 21/02/2012

(>.<)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Đáng ra, ngta nên xin lỗi mình mới đúng chứ nhỉ. Dù sao cũng ko nên nói câu đó, bất kể là có ý như vậy hay ko. Read the rest of this entry

Advertisements