Daily Archives: 29/10/2010

chan doi.

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Minh’ buon’ ngu? lem’ oy ay’, phan’ dau’ hoc toi’ cau^ 8 ma’ nghe chung*’ ko the^? nua~.
thui, co’ chy mai co’ gang’ sau vay. jo ngap’ len ngap’ xuong nhu con nghien thia’ nay’ cung~ co’ mo? mat’ ra ma’ hoc dc chu~ nao’ nua~ dau^…. Read the rest of this entry

Advertisements