Daily Archives: 27/10/2010

Vô đề.

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

chiều nay đi kiểm tra có bấm máy tính  mà cũng còn sai, chán ui là chán, cũng may là cô giáo dễ tính cho mình nộp 1 bài khác để thay thế, vs điều kiện là làm 8 bài, đúng là 1 phút nhất thời lầm lỡ  phải trả giá cao thế đấy, hix :(( Read the rest of this entry

Advertisements